სამაჯურის გარშემოწერილობის ზომის არჩევა სავალდებულოა.

ოქროს ასო-ნიშნის სიმაღლე: 1 სმ, სიგანე 5 მმ, მთლიანი სამაჯურის წონა: 1 გრამი.

ოქროს სინჯი: 585.